Zoals U weet is sinds kort een lijst met leden en donateurs van deze vereniging te raadplagen. U kunt deze lijst gebruiken om met elkaar contact en/of informatie uit te wisselen. Zijn er verbeteringen of wijzigingen m.b.t. de genoemde lijst aan te geven, dan even melden bij de Ledenadministratie.

De contributie voor een lidmaatschap bedraagt : € 37,= per jaar.
Ook is er een mogelijkheid om donateur van de BCN te worden, de kosten zijn dan: € 18,50 per jaar.

Gelieve dit bedrag, voor het zomerseizoen, over te maken op de rekening van: “Ballad Club Nederland”, rekeningnummer: NL05 INGB 0002003077